NAUKA  ||  PASJA  ||  ROZWÓJ

Przebieg sympozjum

 III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne to dwudniowe wydarzenie, podczas którego prelegenci przedstawią krótką prezentację z badań własnych lub popularnonaukową w postaci komunikatu ustnego (prezentacja) lub komunikatu posterowego (plakat).

Sympozjum jest podzielone na:

  • sesje prezentacji

  • sesje posterowych

 W trakcie wydarzenia, aby dołączyć do trwającego Sympozjum należy zalogować się na MS Teams i wybrać organizację "III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne". Na kanale ogólnym w obszarze chatu będzie znajdowało się okno ze spotkaniem. Aby dołączyć należy wcisnąć DOŁĄCZ. 

s1.webp

 Prelegenci komunikatów ustnych po wywołaniu przez przewodniczącego sesji powinni zgłosić swoją obecność i udostępnić ekran lub okno z przygotowaną prezentacją. Aby udostępnić ekran lub okno należy wcisnąć przycisk UDOSTĘPNIJ. Prelegent ma na wygłoszenie komunikatu 10 min. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego ma chwilę na zakończenie prezentacji. Po zakończeniu przewodniczący sesji otwiera dyskusję nad przedstawioną prezentacją.

s2.webp

 Prelegenci komunikatów posterowych w czasie sesji posterowych, do których są przypisani powinni udać się do swoich osobistych kanałów i rozpocząć spotkanie klikając ROZPOCZNIJ SPOTKANIE TERAZ. 

s3.webp

 Następnie, aby przedstawić poster powinni udostępnić ekran lub okno z przygotowanym plakatem przez wciśniecie przycisku UDOSTĘPNIJ, a następnie pokazu slajdów lub opcji pełnoekranowej. Aby powrócić do chatu wideo-tekstowego można wcisnąć przycisk WINDOWS (ikona Windowsa na klawiaturze), a następnie wcisnąć ikonę aplikacji MS Teams lub przeglądarki. Tym sposobem można zobaczyć osoby, które wchodzą na kanał mając cały czas udostępnioną prezentację. 

s2.webp

 W razie problemów prosimy o natychmiastowe zgłaszanie ich organizatorom (przez chat MSTeams z osobom z tagiem #organizator lub na iiipssch2021@gmail.com). Prosimy o sprawdzenie tych parametrów w trakcie dnia próbnego.