NAUKA  ||  PASJA  ||  ROZWÓJ

Organizatorzy

 Organizatorem III Pomorskiego Sympozjum Chemicznego są Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików (organizacja pozarządowa) oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego i Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy wykorzystują darmowe narzędzia w domenie publicznej, aby stworzyć bezpłatną konferencję.

logo_nkch21.png
LOGO_final.webp
cropped-logo_RSSWCH_BEZTŁA-1.png

Komitet Organizacyjny

  Komitet Organizacyjny trzeciej edycji Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego, którego skład znajduje się poniżej, zadbał o realizację oraz przygotowanie wydarzenia.

Patrycja Laszuk
Przewodnicząca Komitetu 
Pati_edited.jpg

 Jestem doktorantką pierwszego roku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę doktorską wykonuję w Katedrze Biotechnologii Molekularnej na Wydziale Chemii UG. Moje zainteresowania naukowe związane są z inżynierią genetyczną. W ramach pracy licencjackiej oraz magisterskiej zajmowałam się biosyntezą rekombinowanych białek w bakteryjnych systemach ekspresyjnych oraz ich oczyszczaniem. W wolnym czasie poza uczelnią interesuję się m.in.: kinematografią, ekologią i roślinami doniczkowymi.

IMG_20210630_1025201_edited.jpg

 W 2020 roku ukończyłam studia chemiczne II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i w tym też roku dołączyłam do Zespołu Pracowni Sensybilizatorów Biologicz-nych, gdzie skupiamy się na poszukiwaniu oraz weryfikacji działa-nia sensybilizatorów uszkodzeń DNA – modyfikowanych nukleo-zydach w radioterapii i terapii fotodyna-micznej. Jestem też wiceprezesem w Bałtyckim Stowarzyszeniu Chemików. Poza chemicznymi zainteresowa-niami dużo czasu poświęcam praktyce jogi oraz rysowaniu.  

Anna Czaja 
Lider zespołu ds. Marki i Promocji
marta_edited_edited.jpg

 Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działającej przy Uniwersytecie Gdańskim. Moje zadania naukowe obejmują projektowanie i syntezę peptydów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.

 

Prywatnie interesuję się nowinkami technologicznymi oraz muzyką elektroniczną.

Marta Makowska
Lider zespołu ds. Rejestracji i Uczestnictwa
Damian Makowski
Lider zespołu ds. Administracji
IMG_20210712_171142-Damian_edited_edited

 Studiuję Chemię o specjalności Analityka i Diagnostyka Chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania, związane z szeroko pojętą nano-technologią, rozwijam realizując pracę licencjacką na Katedrze Technologii Środowiska.

Aktywnie działam również w Radzie Samorządu Studentów WCh UG oraz Parlamencie Studentów UG. Moje zainteresowania niezwiązane z uczel-nią dotyczą gotowania, książek, gier komputerowych. Jestem również nieuleczalnym kociarzem.

A_edited.jpg

 Pochodzę z Bydgoszczy i jestem studentką III roku chemii biomedycznej. Moja praca licencjacka dotyczy radiosensy-bilizatorów biologicznych.

 

Dodatkowo, uczestniczę w proje-kcie NKCh "Klimatyczni", w którym zajmuję się powierzchniami samo-czyszczącymi. W wolnych chwilach spędzam czas na czytaniu książek i graniu w gry komputerowe.

Emilia Mykowska
Lider zespołu ds. Technicznych
Mateusz Adam Baluk
 
Mati_edited.jpg

 Jestem doktorantem I roku w SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo jestem członkiem wspierającym w Naukowym Kole Chemików. Tematem moich badań naukowych są metaloorganiczne szkielety i ich właściwości fotokatalityczne. Prywatnie interesuje się mechatroniką oraz jazdą konno.

Katarzyna Baran
 
Kasia_edited.jpg

Jestem studentką chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetetu Gdańskiego. W mojej pracy licencjackiej zajmowałam się analizą oddziaływań pomiędzy związkami małocząsteczkowymi - surfaktantami, a albuminami, dokładniej ludzką i bydlęcą. Jestem aktywnym członkiem Naukowego Koła Chemików oraz na każdym kroku staram się rozwijać w dziedzinie chemii. Poza chemią oraz naukami ścisłymi interesuję się modą.

Karolina Jaworska
Biuro konferencji 
Karo_edited.jpg

Jestem studentką Biznesu Chemicznego na Uniwersytecie Gdańskim posiadającą tytuł inżynieria. Swoją pracę magisterką związaną z tematyką fotokatalizy realizuje w Katedrze Technologii Środowiska. Moje zainteresowania to fotografia, gotowanie oraz dobra książka.

Daniel Górzyński
 
D_edited.jpg

Jestem studentem Biznesu Chemicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Podczas badań w ramach pracy magisterskiej na Katedrze Technologii Środowiska, zajmuję się aktywnością fotokatalityczną szkieletów metaloorganicznych, w zależności od ich morfologii oraz zastosowanych modyfikacji. Po obronie pracy magisterskiej, chciałbym poszerzyć swoje badania o większą gamę szkieletów metaloorganicznych, ocenić stabilność otrzymanych szkieletów oraz dokonać ich modyfikacji. Moją drugą pasją, zaraz po chemii, są rośliny, których kolekcję stale powiększam. Czas wolny najchętniej spędzam w towarzystwie gier komputerowych.

B_edited.jpg

  Jestem studentką ostatniego roku Biznesu Chemicznego MSU na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Należę również do Bałtyckiego Stowarzyszenia Chemików oraz pracuję w zespole naukowym w firmie QSAR Lab. Zajmuję się rozwojem AOP dla nanomateriałow, wykorzystując znane już ścieżki dla klasycznych związków chemicznych. W swoich badaniach stosuję metody chemoinforamatyczne, w celu zidentyfikowania specyficznych właściwości nanomateriałów odpowiedzialnych za wywoływanie danego efektu toksycznego.

Beata Judzińska
 
Simona_Kołek_lic_os_edited.jpg

Jestem studentką I roku studiów magisterskich kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnię funkcję przewodniczącej Koła Naukowego Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz członka Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG. Interesuje się środowiskiem oraz uwielbiam czytać książki.

Simona Kołek
 
M_edited.png

  Jestem doktorantką pierwszego roku Nauk Chemicznych w Szkole Doktorskiej Politechniki Gdańskiej. Tematem moich badań jest funkcjonalizacja szkieletów metalo-organicznych z użyciem cieczy jonowych. W wolnym czasie lubię gotować, czytać książki i grać w gry planszowe.

Malwina Kroczewska
 
Agnieszka Manikowska
 
A_edited.png

 Jestem studentką III roku chemii biomedycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę dyplomową realizuję na Katedrze Chemii Fizycznej w Zespole Sensybilizatorów Biologicznych. Jestem również Prezesem Naukowego Koła Chemików UG. Do moich „pozachemicznych” zainteresowań należą zagadnienia z pogranicza psychologii i psychiatrii. W wolnym czasie lubię czytać książki, gotować oraz grać na gitarze.

Dominika Skoroszewska
 
IMG-20210624-WA0000_edited.jpg

 Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę magisterską wykonuje w Zespole Glikochemii, gdzie realizowałam pracę licencjacką. Moje badania dotyczą głównie chemii organicznej, którą się interesuję. Badania które prowadziłam w ramach pracy licencjackiej odnosiły się do zastosowania reakcji Mitsunobu w chemii cukrów, natomiast obecnie są to związki selenoorganiczne.

Szymon Swiatek Brzeziński
 
Szymon S_edited.jpg

Jestem studentem chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Kończąc studia pierwszego stopnia podjąłem się pracy dyplomowej na Katedrze Biotechnologii Molekularnej, której tematem jest mutageneza kierunkowa genu gfpuv. Interesują mnie nowinki technologiczne oraz filmy kryminalne.