Komitet Organizacyjny 

Bałtyckie

Stowarzyszenie Chemików

Naukowe Koło Chemików 
Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG

  • Mateusz A. Baluk

  • Anna Czaja

  • Patrycja Laszuk

  • Marta Makowska

  • Emilia Mykowska

  • Oliwia Rulka

  • Dominika Gołaszewska

  • Karolina Ławska

  • Damian Makowski

Logo konfy final.png