Logo konfy final.png

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne odbyło się  w dniach 26.-27.09.2020  na platformie Microsoft Teams w trybie on-line. Organizatorami Sympozjum byli: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii UG. Celem zorganizowania Sympozjum było stworzenie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem jak najwięcej cech standardowej konferencji. Podczas Sympozjum młodzi prelegenci - studenci i doktoranci przedstawiali komunikaty ustne oraz posterowe z zakresu chemii, ochrony środowiska i ekologii. 
 

Nagrodę za najlepsze wystąpienie otrzymali:

  • najlepsze wystąpienie ustne (badania własne): Ewa Dzierzkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej, "Strategie zwiększania porowatości membran do zastosowań medycznych" 

  • najlepsze wystąpienie ustne (temat popularno-naukowy): Adam Kabański z Politechniki Wrocławskiej, "Tęczowe herbicydy - militarne zastosowanie środków roślinobójczych: 

  • najlepsze wystąpienie posterowe: Michał Pająk z Uniwersytetu Gdańskiego, "Smak bioróżnorodności - wpływ procesów fermentacji na właściwości organoleptyczne wyrobów piekarskich"

Nagrodzonym prelegentom gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w I PSSCh 2020 :) 

Tutaj można pobrać Książkę Abstraktów z I PSSCh 2020 :) 

Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane podczas I Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego

logo-final2_edited

Poniżej znajdują się statystyki dotyczące organizacji I Pomorskiego Studenckie Sympozjum Chemicznego.

21-ośrodków.png

W Sympozjum wzięło udział 97 prelegentów (38 komunikaty ustne oraz 59 komunikaty posterowe) z 21 ośrodków z całej Polski! 

Studenci I stopnia: 27

Studenci II stopnia: 23

Studenci III stopnia: 45

Młodzi naukowcy: 2

Szczegółowy spis prelegentów

AGH (3), AWF Katowice (2), GUMed (1), PAN Kraków (1), PAN Wrocław (1), MWB (4), PK (7), PŁ (6), PP (10), PŚ (1), PW (1), PWr (4), UAM (1), UG (31), UJ (7), UŁ (9), UMK (2), UTP (1), UWr (2), UW (1), ZUT (2)