Poniżej znajduje się spis wydanych certyfikatów związanych z potwierdzeniem udziału czynnego
w I Pomorskim Studenckim Sympozjum Chemicznym.