Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików powstało z inicjatywy studentów chemii i biznesu chemicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 20. lipca 2018 członkowie założycieli postanowili uchwalić dokument powołujący Stowarzyszenie. 
STATUT STOWARZYSZENIA