top of page

Goście specjalni 

SOBOTA 23.04.2022 godz. 9:30

...

 
prof. dr hab.

Agnieszka Nosal-Wiercińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
 

"Wykorzystanie elektrody z cyklicznie odnawialnego filmu ciekłego amalgamatu srebra R-AgLAFE w badaniach zmian dynamiki katalitycznego działania 2-tiocytozyny na proces elektroredukcji jonów Bi(III) pod wpływem surfaktantu"

NIEDZIELA 24.04.2022 godz. 9:15
 
prof. uczelni, dr hab.

Radosław Pankiewicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 

"Związki bioaktywne w glonach słodkowodnych"

bottom of page