FORMY KOMUNIKATÓW

Uczestnicy mogą wybrać jedną formę wystąpienia: komunikat ustny lub komunikat posterowy. Nie przewiduje się możliwości wygłaszania dwóch form lub wielokrotnej liczby komunikatów. 

Komunikat ustny - prezentacja

Jest to forma wystąpienia, w której prelegent wygłasza krótką prezentacje na konkretny temat. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy Sympozjum będą mogli zadawać pytania do przedstawionej prezentacji. 

Czas wystąpienia: 10 min + 5 min na pytania (sesja prezentacji)

UWAGA! 

Prelegenci komunikatów ustnych podczas wystąpienia powinni mieć włączoną kamerkę - jej brak spowoduje nieotrzymaniem certyfikatu uczestnictwa i przedstawienia komunikatu. 

Komunikat posterowy - plakat

Jest to forma wystąpienia w której prelegent przygotowuje poster jednostronicowy, który udostępnia wszystkim uczestnikom w osobistym kanale podczas 45-minutowych sesji posterowych. Podczas udostępniania okna z plakatem inni Uczestnicy Sympozjum będą przechodzić z kanału do kanału oglądając wystąpienie i prowadząc dyskusje. 

Czas wystąpienia: 45 min (sesja posterowa).

UWAGA! 

Prelegenci komunikatów posterowych nie muszą mieć włączonej kamerki, ale jej włączenie kamerka zwiększoną ocenę wystąpienia.

INSTRUKCJA JAK UDOSTĘPNIAĆ PREZENTACJE I POSTER ZOSTAŁA UMIESZCZONA POD PONIŻSZYM PRZYCISKIEM

zasady posteru

W związku z przeprowadzeniem Sympozjum w trybie on-line poster można wykonać na pasujących warunkach (najlepiej w standardowych w formacie A0, A1 układ pionowy lub poziomy). 

Aby był poster dobrze wyświetlany na całym ekranie, bez konieczności przybliżania określonych części plakatu, proponujemy aby poster został wykonany według następujących zasad:

  • format poziomy w rozmiarze A1 (594x841 mm)

  • minimalna czcionka: 22 pkt i większy

  • dodatkowo wysłanie pliku na chat kanału osobistego

Obraz1.png

dni testowe

W związku z możliwością wystąpienie problemów technicznych wszystkich Uczestników prosimy o przetestowanie kamerki, mikrofonu oraz widoczności udostępnianej prezentacji i posteru w czasie dnia testowego. 

 

UWAGA!

W razie wystąpienia problemów technicznych podczas Sympozjum prosimy o natychmiastowy kontakt z organizatorami. Osoby, które ze względu na problemy techniczne nie wygłosiły komunikatu lub zgłosiły w czasie Sympozjum problem organizatorowi i ze względów logistycznych również nie wystąpiły nie otrzymają certyfikatu wystąpienia i uczestnictwa w Sympozjum. Nie ma możliwości wysłania komunikatu w formie pliku i przeprowadzania dyskusji przez chat tekstowy. 

DZIEŃ TESTOWY

14.03.2021 9.00-21.00