Organizatorzy

Organizatorem II Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego jest Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików (organizacja pozarządowa) oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego i Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy wykorzystują darmowe narzędzia w domenie publicznej, aby stworzyć bezpłatną konferencję.

LOGO_final.webp
logo_nkch21.png
cropped-logo_RSSWCH_BEZTŁA-1.png

komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny, który organizuje Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest zmienny. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu biorą aktywny udział w realizacji oraz wyglądzie II Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego.

52853952_298076660826296_259072043754140

mgr Mateusz A. Baluk - Przewodniczący Komitetu

 
 

Jestem doktorantem I roku w SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG. Dodatkowo jestem członkiem wspierającym w Naukowym Kole Chemików. Tematem moich badań są metaloorganiczne szkielety i ich właściwości fotokatalityczne. Prywatnie interesuje się mechatroniką oraz jazdą konno. 

PL.jpg

mgr Patrycja Laszuk - Wiceprzewodnicząca Komitetu

Jestem doktorantką pierwszego roku w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę doktorską wykonuję w Katedrze Biotechnologii Molekularnej na Wydziale Chemii UG. Moje zainteresowania naukowe związane są z inżynierią genetyczną. W ramach pracy licencjackiej oraz magisterskiej zajmowałam się biosyntezą rekombinowanych białek w bakteryjnych systemach ekspresyjnych oraz ich oczyszczaniem. W wolnym czasie poza uczelnią interesuję się m.in.: kinematografią, ekologią i roślinami doniczkowymi.

152867931_272315737600087_57981237910011

Emilia Mykowska - Wiceprzewodnicząca Komitetu

 
 

Pochodzę z Bydgoszczy i jestem studentką III roku chemii biomedycznej. Moja praca licencjacka dotyczy radiosensybilizatorów biologicznych. Dodatkowo uczestniczę w projekcie NKCh "Klimatyczni", w którym zajmuje się powierzchniami samoczyszczącymi. W wolnych chwilach spędzam czas na czytaniu książek i graniu w gry komputerowe.

151792610_877667076135670_42714825124241

mgr Michalina Miszczak

 

Jestem magistrem biologii medycznej, studentką III roku chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Należę do Naukowego Koła Chemików oraz Koła Naukowego Ochrony Środowiska UG. Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze nauk o mózgu, w szczególności bliskie są mi neurofarmakologia oraz neurotoksykologia. Hobbystycznie zgłębiam wiedzę na temat psychologii, astrofizyki oraz nauk o zdrowiu.

154105423_742435693084194_59033804513108

inż. Karolina Jaworska

 
 

Jestem studentką Biznesu Chemicznego na Uniwersytecie Gdańskim posiadającą tytuł inżynieria. Swoją pracę magisterką związaną z tematyką fotokatalizy realizuje w Katedrze Technologii Środowiska. Moje zainteresowania to fotografia, gotowanie oraz dobra książka.

Screenshot_20210228_143404.jpg

lic. Anna Sosnowska

 

Jestem studentką chemii na Uniwersytecie Gdańskim. Zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich wybrałam specjalność analityka i diagnostyka chemiczna, ale podczas studiów bardzo polubiłam chemię organiczną i to właśnie ta dziedzina chemii jest moją główną tematyką badawczą. Swoją pracę magisterską realizuję na Katedrze Chemii Organicznej w Zespole Chemii Cukrów.

153521752_474632606889025_72555931879567

lic. Dominika Skoroszewska

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich Chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę magisterską wykonuje w Zespole Glikochemii, gdzie realizowałam pracę licencjacką. Moje badania dotyczą głównie chemii organicznej, którą się interesuję. Badania które prowadziłam w ramach pracy licencjackiej odnosiły się do zastosowania reakcji Mitsunobu w chemii cukrów, natomiast obecnie są to związki selenoorganiczne.

unnamed.jpg

lic. Paulina Przychodzeń

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę licencjacką wykonałam w Zespole Chemii Medycznej, gdzie również wykonuję pracę magisterską. Moje badania skupiają się na peptydowych produktach degradacji białka APP oraz ich wpływie na organizm człowieka. W ramach pracy licencjackiej wykonałam badania polegające na opracowaniu metody oczyszczania peptydu Aβ1-42 oraz jego wpływu na rozwój choroby Alzheimera. Interesuje mnie szeroko pojęta kryminalistyka, kryminologia, a także współczesna biomedycyna. "Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" - Francis Bacon

154740608_481317416330678_55362017768122

Damian Makowski

 

Studiuję Chemię o specjalności analityka i diagnostyka chemiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania, związane z szeroko pojętą nanotechnologią rozwijam, realizując pracę licencjacką na Katedrze Technologii Środowiska. Aktywnie działam również w Radzie Samorządu Studentów WCh UG oraz Parlamencie Studentów UG. Moje zainteresowania niezwiązane z uczelnią dotyczą gotowania, książek, gier komputerowych oraz mojego kota Dzikuska.

151975872_439675133945506_71955547085599

Karolina Ławska

 

Nazywam się Karolina Ławska, a z miłości do chemii, to właśnie z nią spędzam większość wolnego czasu. Z zamiłowania interesuje się chemią kosmetyków oraz substancji zapachowych, natomiast z chęci do rozwoju postanowiłam podjąć pracę naukową na pracowni glikochemii, gdzie każdy kolejny dzień jest "słodszy" od poprzedniego :)

155192591_261281888910560_71517123772329

Oliwia Rulka

 

Jestem studentką 2 roku Wydziału Chemii UG na kierunku chemia ze specjalizacją analityka i diagnostyka chemiczna. Interesuję się technologią polimerów i materiałów funkcjonalnych oraz nanotechnologią. Główna tematyka badań, która mnie interesuje to wykorzystanie właściwości półprzewodników fotokatalitycznych w procesie fotokatalizy oraz szerzej pojęta fotokataliza i generowanie czystego wodoru w oporciu o mechanizm fotorozkładu wody.