microsoft teams

Aby dołączyć do zespołu, na którym odbywać się będzie w dniach 20-21.03.2021 r. II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne oraz dzień testowy dla prelegentów chcących sprawdzić widoczność swoich prezentacji i jakość sprzętu audio-wizualnego w dniu 14.03.2020 r. należy postępować według instrukcji umieszczonej w pliku poniżej. 

UWAGA!

Aby dołączyć do zespołu należy posiadać konto Microsoft (@outlook.com lub @hotmail.com lub uczelniany na platformie Microsoft). W trakcie dołączania do zespołu zaakceptować wszystkie zgody pojawiające się w trakcie procesu. 

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO ZESPOŁU MINIMALNIE 7 DNI PRZED WYDARZENIEM! 

PRZEBIEG SYMPOZJUM

II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne to dwudniowe wydarzenie podczas którego prelegenci będą mogli przedstawić swoje wyniki badań w postaci komunikatu ustnego (prezentacji) lub komunikatu posterowego. 

Sympozjum jest podzielone na:

  • 6 sesji prezentacji (po 5 komunikatów ustnych)

  • 6 45-minutowych sesji posterowych (po 10 komunikatów posterowych)

W trakcie wydarzenia, aby dołączyć do trwającego Sympozjum należy zalogować się na MS Teams i wybrać organizację "II Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne". Na kanale ogólnym w obszarze chatu będzie znajdowało się okno ze spotkaniem. Aby dołączyć należy wcisnąć DOŁĄCZ

Prelegenci komunikatów ustnych po wywołaniu przez przewodniczącego sesji powinni zgłosić swoją obecność i udostępnić ekran lub okno z przygotowaną prezentacją. Aby udostępnić ekran lub okno należy wcisnąć przycisk UDOSTĘPNIJ. Prelegent ma na wygłoszenie komunikatu 10 min. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego ma chwilę na zakończenie prezentacji. Po zakończeniu przewodniczący sesji otwiera dyskusję nad przedstawioną prezentacją.

Prelegenci komunikatów posterowych w czasie sesji posterowych do których są przypisani powinni udać się do swoich osobistych kanałów i rozpocząć spotkanie klikając ROZPOCZNIJ SPOTKANIE TERAZ

Następnie aby przedstawić poster powinni udostępnić ekran lub okno z przygotowanym plakatem przez wciśniecie przycisku UDOSTĘPNIJ, a następnie pokazu slajdów lub opcji pełnoekranowej. Aby powrócić do chatu wideo-tekstowego można wcisnąć przycisk WINDOWS (ikona Windowsa na klawiaturze), a następnie wcisnąć ikonę aplikacji MS Teams lub przeglądarki. Tym sposobem można będzie widzieć osoby, które wchodzą na kanał mając cały czas udostępnioną prezentację. 

W razie problemów prosimy o natychmiastowe zgłaszanie ich organizatorom (przez chat MSTeams z osobom z tagiem #organizator lub na pssch2021@gmail.com). Prosimy o sprawdzenie tych parametrów w trakcie dnia próbnego. 

s1.webp
s2.webp
s2.webp
s3.webp