top of page

Organizatorzy

Organizatorami V Pomorskiego Sympozjum Chemicznego są Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików (organizacja pozarządowa) oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego i Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy wykorzystują darmowe narzędzia w domenie publicznej, aby stworzyć bezpłatną konferencję.

LOGO_final.webp
cropped-logo_RSSWCH_BEZTŁA-1.png

Komitet Organizacyjny

mgr Patrycja E. Laszuk

Przewodnicząca Komitetu
Sekretarz BSCh

Michał Rolka

Prezes Naukowego Koła Chemików UG 

Oliwia Rulka
Szymon Ś. Brzeziński
Daria Łada

Przewodnicząca Komitetu
Wiceprezes NKCh UG (2020-2022)

Damian Makowski

Przewodniczący RSS WCh UG

Kacper Pobłocki
Alekandra Kotz
mgr Mateusz A. Baluk

Wiceprzewodniczący Komitetu 
Kierownik Działań Organizacyjnych
Prezes BSCh

Julia Dunajska
Jakub Donat
Norber Piesik
Krzystof Polaczek
bottom of page