top of page

Komitet Naukowy

prof. UG dr hab. Dawid Dębowski

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Biochemii molekularnej, Pracownia Chemii Bioorganicznej

dr inż. Jan Alfuth

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej

dr inż. Patrycja Jutrzenka - Trzebiatowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska, Pracownia Fotokatalizy 

dr inż. Anna Pancielejko 

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Technologii Środowiska, Pracownia Fotokatalizy 

dr inż. Patrycja Szumała

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

​dr Kornelia Kadac - Czapska

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Bromatologii

dr Daria Krefft

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Biotechnologii molekularnej, Pracownia Chemii Makromolekuł Biologicznych

dr Konrad Rudnicki

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Elektroanalizy i Elektrochemii

bottom of page