top of page

Formy komunikatów

Komunikat ustny - prezentacja

Forma wystąpienia, w której prelegent wygłasza krótką prezentację na dany temat. Po zakończeniu wszyscy uczestnicy Sympozjum będą mogli zadawać pytania do wystąpienia.

Czas wystąpienia: 10 minut + 5 minut na pytania.

 

UWAGA!

Prelegenci komunikatów ustnych podczas wystąpienia powinni mieć włączoną kamerkę - jej brak spowoduje nieotrzymanie certyfikatu uczestnictwa i brak możliwości przedstawienia komunikatu.  

Komunikat posterowy - plakat

Forma wystąpienia, w której prelegent przygotowuje jednostronicowy poster udostępniany wszystkim Uczestnikom na osobistym kanale podczas 45-minutowej sesji posterowej. Uczestnicy Sympozjum będą mogli przechodzić z kanału na kanał, mając możliwość oglądania poszczególnych posterów oraz prowadzić dyskusje.

Czas wystąpienia: 45 minut.

 

UWAGA!

Prelegenci komunikatów posterowych nie muszą udostępniać wideo, nie mniej jednak włączona kamerka podwyższa ocenę wystąpienia.   

Zasady przygotowania posteru

W związku z przeprowadzeniem Sympozjum w trybie on-line poster najlepiej dostosować do opracowanego przez nas formatu. Zaletą takiego podejścia jest brak konieczności przybliżania określonych części plakatu podczas wystąpienia.

Proponujemy wykonanie plakatu wg następujących zasad:

  • format poziomy w rozmiarze A1 (594x841 cm)

  • minimalna czcionka: 22 pkt i większa

  • dodatkowo przesłanie pliku z plakatem na chat kanału osobistego

bottom of page